Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz!

Komisyonlar

Karabük Belediyesi Komisyonları

Karabük Belediyesi Etik Kurulu

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu;
Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle belirlemek ve uygulamayı gözetmek,

Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek,

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,

3628 sayılı Kanuna göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek,

Kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemekle, görevli ve yetkilidir.

Etik Kurulu Üyeleri:
1. Seher Berker - Başkan Yardımcısı (Başkan)
2. Yakup Tan - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. (Üye)
3. Mustafa Danapınar - Destek Hizmetler Müd. (Üye)
4. Alperen Kadir Demiroğlu - Teftiş Kurulu Müd. (Üye)
 

Tarih Açıklama Dosya
31.07.2023 31.07.2023 Karar Tarihi ve 2023/3 Karar No ile Alınan İl Etik Kurulu Komisyonu Toplantısında Alınan Kararlar
Yükle
25.05.2023 25.05.2023 Karar Tarihi ve 1 Karar No ile Alınan Karabük Belediyesi Etik Kurulu Kararları
Yükle
25.05.2023 Belediyemiz Çalışanlarınca Verilecek Hizmetlerde (Etik Kuralları Doğrultusunda) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yükle
11.04.2023 11.04.2023 Karar Tarihi ve 2023/2 Karar No ile Alınan İl Etik Kurulu Komisyonu Toplantısında Alınan Kararlar
Yükle
12.09.2022 Belediyemiz Etik Kurulu'nun 12.09.2022 Tarihinde Almış Olduğu Karar ve Valilik Etik Kurulu Kararları (Kamu Görevlilerince Dikkat Edilmesi Gereken Etik Kuralları ve Sosyal Medya Etik İlkeleri)
Yükle
24.01.2022 T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 22.10.2021 Tarih ve 253468381.010.06-53064 Sayılı Yazı Ekinde Gönderilen 2021/81 Sayılı Karar (Sosyal Medya Etik İlkeleri)
Yükle
24.01.2022 24.01.2022 Karar Tarihi ve 2022/1 Karar No ile Alınan Karabük Belediyesi Etik Kurulu Kararları
Yükle
24.01.2022 Belediyemiz Çalışanlarınca Etik Kuralları Çerçevesinde Verilecek Hizmetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yükle
26.05.2021 24.05.2021 Karar Tarihi ve 2021/1 Karar No ile İl Etik Kurulu Toplantısında Alınan Kararlar
Yükle
19.11.2020 Karabük Valiliğinin 25.06.2020 Tarihli ve 4190 Sayılı Yazı Ekindeki 23.06.2020 Tarih ve 2020/1 Sayılı Kararınca Kamu Görevlilerince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yükle
19.11.2020 25.06.2020 Tarih ve E.4190 Sayılı Karabük Valiliği Yazısına İstinaden Karabük Belediyesi Etik Kurulunca Alınan Kararlar
Yükle
19.11.2020 23.06.2020 Tarih ve 2020/1 Karar No İl Etik Kurulu Komisyonu Toplantısında Alınan Kararlar
Yükle
23.05.2019 2019 Yılı Karabük Belediyesi Etik Kurulu Toplantı ve Komisyon Kararı
Yükle
1

Paylaş

Kapat