Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz!

Müdürlükler

Karabük Belediyesi Müdürlükleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Mehmet GÜLERYÜZ

Mehmet GÜLERYÜZ

Müdür
Tel:
Faks:
E-Mail: veteriner@karabuk.bel.tr
Özgeçmiş:

1957 Safranbolu doğumludur. İlk, orta ve liseyi Karabük'te bitirdi. AÖF Mahalli İdareler Yüksek Okulu Mezunu olup evli ve 3 çocuk babasıdır. Belediyemizde Zabıta Müdürlüğü'nde, Mezarlıklar Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmış olup halen Veteriner İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Veteriner İşleri Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur.
b) Görevleri: Veteriner Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

1-Temel Sağlık Hizmetleri, memur personelin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hasta sevk işlemleri,
2- Umumi Hıfzısıhha Kanununun 216’ncı maddesi gereği Belediyemiz sınırları içerisinde vefat edenlere defin.

Ruhsatlarının verilmesi,
1. Gıda Kontrol Hizmetlerinin yürütülmesi,                                                                                              
2. İçme Suyu Tahlillerinin periyodik olarak yürütülmesi,                                                                    
3. İşyerleri Ruhsatlarının sıhhi yönden denetiminin  Zabıta Müdürlüğü ile müştereken  yürütülmesi,
4. Halk Sağlığı alanında haşerelerle mücadele ile ilgili ihale ve işlemlerini yürütmek,
5. Memur personele verilen Öğle Yemeği ile ilgili ihale ve  işlemlerini yürütmek,
6. Mezbahanın işletmeciliği müstecir tarafından yürütülmekte olup, denetim işi Belediyemiz Veterinerince yapılmakta, her türlü hayvansal menşeili  gıdanın üretimi, satışı ve tüketimi ile ilgili denetimi yapmak, ayrıca hayvanlardan insan ve hayvanlara geçen salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele etmek bu yolla insan ve hayvan sağlığını korumak, şehir dışına çıkacak büyük baş hayvanlar için menşe şahadetnamesi düzenlemek, Hamzalar mevkiinde oluşturulan köpek toplama ve bakım merkezimizde görevlilerce mahallelerden toplanan başıboş hayvanların bakım, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini yapmak,
7. Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.  
8. Belediyemiz Fen İşleri ve Su işlerinin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı cadde ve sokakta meydana gelen kirlenmelerin temizlenmesi ve yıkanması.
9. Şehrimizde başı boş gezen köpeklerin hazırlanan ekipler tarafından toplatılması ve  hayvan barınma evinde kısırlaştırılarak barınmaları sağlanması.
10. Şehrimizde bulunan umumi tuvaletlerin temizlik ve bakımının  her gün yapılarak eksikliklerin  giderilmesi.
11. Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Paylaş

Kapat