Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz!

Müdürlükler

Karabük Belediyesi Müdürlükleri

Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü

-

-


Tel:
Faks:
E-Mail: gecekondu@karabuk.bel.tr
Özgeçmiş:

Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde çalışan memur personellerden oluşur.
b) Görevleri: Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

  1. Şehrimizin planlı gelişimini temin etmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
  2. Gecekondu bölgelerinin ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi için gerekli tedbirleri alıp, planlamalarını tamamlamak ve uygulamaya koymak.
  3. Stratejik plan ve imar planlarının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.
  4. İl sınırları içindeki gecekondu bölgelerinin ıslahı , tasfiyesi , yeniden gecekondu yapımının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri alarak uygulamaya koymak.
  5. Gecekondu önleme bölgelerinde konut yapımına ayrılan arsaların, öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sonucu açıkta kalacaklara ve diğer ihtiyaç sahibi  vatandaşlara, yönetmelikte belirlenen şekil ve esaslar çerçevesinde tespit edilecek bedellerle tahsis etmek.
  6. Üyeleri dar gelirli olan konut yapı kooperatiflerine ve dar gelirli vatandaşlara gecekondu önleme bölgelerinde arsa tahsis etmek.
  7. Sosyal amaçlı ,çağdaş ve yaşanır mekanlar üretmek gayesiyle gecekondu önleme bölgesi olarak imar planlaması yapmak.
  8. Yeni yerleşim alanları oluşturmak amacıyla Maliye Hazinesi mülkiyetindeki parsellerin 775 sayılı yasa kapsamında  Belediyemiz adına devir alınması işlemlerini yapmak.
  9. TOKİ işbirliği ile gerekli kentsel dönüşüm ve gecekondu ıslah projeleri yürütmek:

a) Kentsel Dönüşüm Projeleri
- T.O.K.İ. Başkanlığıyla  Belediyenin imzalayacakları protokolü hazırlamak.
- Proje alanı içindeki gecekonduların tesbit ve değerlendirmesini yapmak.
- Gecekondu sahipleriyle görüşmeler yaparak projeye dahil olmalarını sağlayacak muvafakat senedi imzalamak.
- Hak sahiplerinin konut seçimlerini düzenlemek yada kura sonucu belirlemek.
- Projeden konut almak için dışarıdan  müracaat edenlerin müracaatlarını almak ve bu kişiler için kura düzenlemek .
- Protokol gereği T.O.K.İ ‘ ye devredilecek parseller üzerindeki muhdesatterkini işlemlerini yapmak.
- Muhdesat terkinleri yapılmış olan parsellerin T.O.K.İ  Başkanlığına devrini yapmak
b) Alt Gelir Ve Yoksul Gurubu Projeleri
- Proje uygulama alanları belirlemek.
- Projeler için protokol hazırlamak.
- Alt gelir ve Yoksul gurubu kişilerin müracaatlarını almak.
- Hak sahiplerini belirlemek için kura düzenlemek.
- Kura sonucu kazananların kriterlere uygun olup olmadığını incelemek.
- İnceleme sonucu hak kazananların asil ve yedek kesin listelerini ilan etmek.
- Hak sahibi olanların sözleşme yapmalarını sağlamak.

Paylaş

Kapat